Trojanec Radek Ph.D.

Trojanec Radek Ph.D.'s picture
Academic Title: RNDr.
Phone: +420/585632089, +420/585632085
LinkedIn

Education:

1989-1993                  Secondary Grammar School Strážnice,

                                   specialization: Natural Sciences

1993-1998                  Master´s degree in Biology and Chemistry

 Faculty of Natural Sciences, Palacký University in Olomouc 

1.10.1998-23.1.2003  PhD degree study programme in Laboratory of Experimental

                                   Medicine, Department of Paediatrics, Palacký

                                   University and Faculty Hospital in Olomouc

 

Experiences:

2.2.-30.7.2001  Exchange study programme  (1semester), University of Wolverhampton, England

22.5.2005  Attestation exam in „Investigative methods in  medical genetic – clinical cytogenetic“

                                  17.3.2006  Certificate of auditor for laboratries , The Czech Society for Quality

21.11.2007  Certificate of Quality Manager of  Laboratory, The Czech Society for Quality

                                  25.2.2004-2008  Member of Paediatric Board in Palacky Universizy

           22.6.2004- 15.3.2007 Special consultant of Medical faculty, Palacky University for genetically modified organsims

 Employed:  

1.1.2002- Laboratory of Experimental Medicine (part of IMTM from 2010),  Department of Cytogenetic, Paediatric Clinic, 

                Palacký University and Faculty Hospital in Olomouc

Major interests:       

Cytogenetic changes in patients with solid tumours

Member of:

16.6.2003   Czech Oncological Society (Czech Medical Association of J. E. Purkinje Olomouc)

17.8.2004   European Cytogeneticists Association (E.C.A.)

8.2.2007    Member of Czech Society For Quality


Publications (Impact Factor Journals):

Publications (Other Reviewed Journals):

 • [3]
  HOUDOVÁ MEGOVÁ , M., J. DRÁBEK, Z. DWIGHT, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, J. VRBKOVÁ, O. KALITA, S. MLČOCHOVÁ, M. RABČANOVÁ a M. HAJDÚCH. Isocitrate Dehydrogenase Mutations are Better Prognostic Marker than O6-methylguanine-DNA Methyltransferase Promoter Methylation in Glioblastomas - a Retrospective, Single-centre Molecular Genetics Study of Gliomas. Klinická onkologie. 2017, 30(5), 361-371. ISSN 0862-495X.
 • [2]
  KALITA, O., M. ZLEVOROVA, M. HOUDOVÁ MEGOVÁ , M. VAVERKA, R. TROJANEC a L. TUČKOVÁ. Pacientka s primárním intraventrikulárním gliosarkomem s dlouhodobým přežíváním - kazuistika. Klinická onkologie. 2016, 29(6), 454-459. ISSN 0862-495X.
 • [1]
  HRABALEK, L., O. KALITA, H. ŠTUDENTOVÁ, J. JANKOVA, J. EHRMANN, R. TROJANEC a M. HAJDÚCH. Intramedullary spinal cord and cauda equina metastasis of breast carcinoma: case report. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2010, 154, 1-3. ISSN 1213-8118.

Book Chapters:

 • [1]
  HAJDÚCH, M., J. DRÁBEK a R. TROJANEC. Význam biomarkerů pro indikaci cílené biologické léčby v onkologii. In: Biologická léčiva: Teoretické základy a klinická praxe. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. Kapitola 2.8, s. 137-149. ISBN: 978-80-247-3727-0.

Books:


Patents, Utility models & other IP's :

[1] KIT FOR INVESTIGATING HER2 GENE STATUS IN SAMPLES OF BREAST CANCER SAMPLES USING QUANTITATIVE PCR METHOD, Priority Appl. CZ PUV 2015-30957
 1. Utility Model: CZ 28 596, Granted: 7. 9. 2015, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Koudeláková Vladimíra, Berkovcová Jitka, Trojanec Radek, Hajdúch Marián

Status: Excl. Licensed


Doctoral students mentor:

[3] Zuzana Šporiková , Cytogenetics changes in solid tumors,
Ph.D. specialization: , status: Ongoing, from: 2013
[2] Magdalena Houdová Megová , Cytogenetics changes in solid tumors,
Ph.D. specialization: , status: Graduated, from: 2010 to 2018
[1] Vladimíra Koudeláková, Cytogenetic changes in patients with solid tumors,
Ph.D. specialization: , status: Graduated, from: 2010 to 2016


Master students mentor:

[1] Zuzana Loubalová, Cytogenetic changes in colorectal cancer patients,
status: Graduated, from: 2014 to 2016


Bachelor students mentor:

[1] Michaela Mašová, Meaning HSD17B1 gene amplification in breast cancer,
status: Graduated, from: 2016